Tôi có thể xem hướng dẫn chi tiết từng loại trò chơi ở đâu?

Thông qua trang chủ 138, bạn có thể truy cập vào từng loại trò chơi và xem hướng dẫn. Bạn cũng có thể nhấn “Giúp đỡ” trong lúc tham gia trò chơi để được hướng dẫn

Share this post

Post Comment