Nếu muốn thay đổi thông tin cá nhân sau khi đăng ký thì tôi phải gì?

Để bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng, sau khi đăng ký thành công, thông tin cá nhân sẽ không thể tự chỉnh sửa được. Nếu có nhu cầu chỉnh sửa, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các giấy tờ liên quan để xác định danh tính. Chi tiết cụ thể xin liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn tận tình.

Share this post

Post Comment