Nếu không thể đăng nhập vào trò chơi, thì tôi phải làm thế nào?

Trước tiên, bạn thử đóng lại các phần mềm tường lửa và phần mềm diệt virút, do trong các phần mềm này có một số chương trình có thể gây xung đột cùng với phần mềm của chúng tôi, nên dẫn đến hiện tượng nói trên. Ngoài ra, bạn có thể xóa Cookies và nhật ký truy cập web, rồi đăng nhập lại lần nữa. Nếu vẫn không hoạt động bình thường, xin hãy tải phiên bản mới nhất của phần mền trò chơi cài đặt lại, và đăng nhập lại.

Share this post

Post Comment