Làm thế nào để tôi có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản?

Sau khi đăng nhập, bạn có thể truy cập trang “Tài khoản”, sau đó nhấn nút “Thay đổi mật khẩu” là bạn có thể tiến hành thay đổi. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể nhấn vào nút “Quên mật khẩu” ở góc trên tay phải của trang để lấy lại mật khẩu, quy trình này sẽ không được hiển thị cho nhân viên chăm sóc khách hàng, vì thế mật khẩu của bạn hoàn toàn bảo mật

Share this post

Post Comment