Độ tuổi nào mới có thể tham gia trò chơi tại 138?

Bạn phải đủ 18 tuổi mới có thể đăng ký trở thành thành viên 138.

Share this post

Post Comment